Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-07 21:30:06 Publikacja sprawozdania finansowego – Bilansu za 2018 rok Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu… Szczegóły
« »